Side Area Logo
NEW IN STORES
I think the idea of mixing luxury and mass-market fashion is very modern, very now - no one wears.
aaa
FOLLOW US:
Newsletter Pop-up

Error: Contact form not found.

Do góry
Follow us:
FE_POIR_poziom_pl-1_rgb

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie: 3.3. Wsparcie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

Projekt „Wzrost rozpoznawalności polskiej marki Re:sin Eyewear na rynku międzynarodowym”
Projekt POIR.03.03.03-12-0048/19
Wartość projektu: 461 200 zł
Wartość dofinansowania: 392 020 zł

Celem projektu jest promocja marki re:sin na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocyjnym POLISH FASHION.
Planowane efekty to zwiększenie eksportu produktów re:sin oraz zwiększenie świadomości i rozpoznawalności marki poza granicami Polski.

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie: 3.3. Wsparcie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

Projekt „Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej polskiej marki RE:SIN Eyewear Jewelry.”
Projekt POIR.03.03.03-12-0058/20
Wartość projektu: 424 500,00 zł
Wartość dofinansowania: 360 825,00 zł

Celem projektu dla marki Re:sin Eyewear Jewelry jest zwiększenie rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez umiędzynarodowienie jej działań. Realizacja działań promocyjnych wzmocni pozycję Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych i odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli na zwiększenie sprzedaży i otwarcie nowych kierunków dystrybucji. Będzie to miało także pozytywny wpływ na promocję polskiej branży modowej i Marki Polskiej Gospodarki.
Planowane efekty to zwiększenie eksportu produktów re:sin oraz zwiększenie świadomości i rozpoznawalności marki poza granicami Polski.

You don't have permission to register