Side Area Logo
NEW IN STORES
I think the idea of mixing luxury and mass-market fashion is very modern, very now - no one wears.
aaa
FOLLOW US:
Newsletter Pop-up

Error: Contact form not found.

Do góry
Follow us:

LEGAL NOTICE
RE-SIN

https://www.re-sin.com/

The Seller’s identity :

RESIN Monika Adamczyk
ul. Jagiellońska 24
33-300 Nowy Sącz
(Poland, EU)
Numer VAT : PL7343532214
office@re-sin.com

Ochrona danych osobowych

Personal information collected by the Seller (Administrator) shall be processed in accordance with the provisions of the the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC ( GDPR). As Customers provide their personal information voluntarily, they shall have the right to access their personal data and the right to rectify, delete, limit the processing, the right to data transfer, the right to object, the right to withdraw consent at any time . Detailed conditions of the above rights shall be indicated in Articles 15­22 of the GDPR Regulation.
Additional explanations regarding the protection of personal data are contained in the “Privacy Policy”.

The European Online Dispute Resolution (ODR)
Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., zobowiązujemy się do umieszczenia informacji na platformie ODR. Internetowe rozstrzyganie sporów ma na celu ułatwienie niezależnego, niesądowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami za pośrednictwem Internetu. Spory te dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawartych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
Konsument, który chciałby skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych może złożyć skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy Internet ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.